مقالات آموزشی

۳ گام مواجهه با ویژگی های دوست نداشتنی و نپذیرفتنی مان

۳ گام مواجهه با ویژگی های دوست نداشتنی و نپذیرفتنی مان

یونگ فردیت یافتن را هدف نهایی رشد روحی و روانی دانسته، در تعریف آن گفت: «فردیت یافتن یعنی به خود بازگشتن؛ شخص فردیت یافته؟ خودی متحد و انسجام یافته و موجودی سازگار است.» یونگ معتقد بود که ۴ مرحله در فرآیند فردیت یافتن وجود دارد که از پس هم می آیند؛ …

ادامه نوشته »

اولین مرحله از مراحل ۴ گانه رشد فردیت

اولین مرحله از مراحل ۴ گانه رشد فردیت

یونگ فردیت یافتن را هدف نهایی رشد روحی و روانی دانسته، در تعریف آن گفت: «فردیت یافتن یعنی به خود بازگشتن؛ شخص فردیت یافته؟ خودی متحد و انسجام یافته و موجودی سازگار است.» یونگ معتقد بود که ۴ مرحله در فرآیند فردیت یافتن وجود دارد که از پس هم می آیند؛ …

ادامه نوشته »

جدیدترین شعارهای جامعه ما چه هستند؟

شعارهای جدید جامعه ما

بحرانی ترین خسارتی که به عنوان یک جامعه با آن مواجه شده ایم و ما را به سوی کابوس شهر می برد، خسارت در مسیر معنوی است. (کابوس شهر اصطلاحی است که در مقابل آرمان شهر به کار می رود و به جامعه ای اشاره دارد که علیرغم پیشرفت های …

ادامه نوشته »