خانه / مقالات آموزشی

مقالات آموزشی

آیا همیشه احساس گرفتگی و سنگینی دارید؟

احساس خستگی

همه ما به علت روبرو شدن با نظام های ارزشی(خوب وبد،مهم وغیر مهم،درست وغلط)خانوادگی،مدرسه ای واجتماعی که همگی قصد درست کردن وخوب شدن ما را دارند به مرور یاد میگیریم بخشهایی از وجود خود را بد ونامطلوب بدانیم وبفهمیم اگر دیگران انرا ببینند قطعا ما را از خود ومحیطشان طرد …

ادامه نوشته »